Aanbod

Het aanbod van Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching is erop gericht kinderen, maar vooral hun ouders en het gezin als geheel te ondersteunen en te coachen naar vooruitgang. Daarbij focus ik me vooral op ambulante gezinsbegeleiding, begeleide omgang, geweldloos verzet en online coaching. Ambulant houdt in dat ik bij jullie thuiskom of op een locatie naar wens. We kunnen ook een rondje wandelen of beeldbellen. Ik heb geen praktijk aan huis en werk dus altijd op locatie. Ik ga regelmatig met cliënten mee naar afspraken bij de gemeente, GGZ, het UWV of de jeugdbescherming.

Ambulante ouderbegeleiding

Dit is mijn specialisme. Met veel toewijding help ik gezinnen met kinderen en/of ouders waarbij AD(H)D of ASS is gediagnosticeerd naar rust, reinheid en regelmaat. Deze traditionele principes helpen namelijk heel goed bij deze kinderen.

Ik gebruik hiervoor onder andere: schema’s, pictogrammen en gedragsoefeningen. Daarnaast onderzoek ik met ouders op welke manier ervaringen uit hun eigen jeugd en gezin mee worden genomen in hun huidige gezin. Dit zijn overtuigingen op het gebied van opvoeding, communicatiepatronen, thema’s die belangrijk zijn en vooral de sterke kanten.

Wat zijn de krachten en hoe kunnen we deze maximaal benutten? Maar ik kijk ook naar alternatieven en keuzemogelijkheden. Met een kleine verandering kunnen we al een groot effect bereiken.

Dit geeft emotionele ruimte en inspireert ouders om in hun kracht te staan en zo hun eigen gezin te regisseren.

 

 

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling – IAG

IAG gaat ervanuit dat iedereen in staat is nieuw gedrag aan te leren. Verandering in gezinnen is altijd mogelijk en de problemen van kinderen staan nooit op zichzelf. Hun gedrag heeft vaak te maken met wat er gebeurt in hun omgeving.

Een traject duurt meestal 6 tot 12 maanden, waarbij ik gemiddeld 2 keer per week langskom. IAG is ontwikkeld om gezinnen te helpen die het écht moeilijk hebben. Het doel is de kinderen thuis te laten wonen en hun gedragsproblemen te verminderen. Als hulpverlener sta ik zoveel mogelijk naast en niet tegenover jullie als ouders. We gaan het samen doen. Jullie leren weer in je kracht te staan en je mogelijkheden te benutten zoals jullie netwerk. Na de periode van intensieve begeleiding, is het de bedoeling dat ik niet meer nodig ben. Dat jullie het zelf weer de regie hebben. Er is nieuw gedrag aangeleerd en eigen gemaakt. Er is veel meer zelfvertrouwen en dat is een goede basis.

Na een eindevaluatie nemen we afscheid. Ik geef dan altijd een korte, persoonlijke handleiding mee voor jullie eigen gezin: Samen verder. Hierin staan jullie krachten en valkuilen nog eens beschreven, maar ook welke oefeningen hebben gewerkt en wat jullie opnieuw heeft verbonden. Altijd fijn voor tijdens mindere dagen. Die heeft ieder gezin tenslotte!

 

Begeleide omgang

Wanneer het contact met één of beide ouders is stilgelegd, om wat voor reden dan ook, doet dat veel verdriet. Begeleide omgang laat ouder en kind op een ontspannen, veilige manier contact maken. Zo kunnen beide werken aan een hernieuwde band. Mijn intentie is om zo veel mogelijk op de achtergrond aanwezig te zijn. Het doel is de begeleiding tijdens de omgang zo snel mogelijk af te bouwen.

Tijdens het begeleide bezoek vind ik het belangrijk dat de kinderen op een positieve, ontspannen en plezierige manier contact hebben met hun ouder(s). Ondertussen werken we samen aan de toekomst. We inventariseren welke opvoedvaardigheden jullie al beheersen, zodat we ze kunnen versterken. Ik kijk naar de mogelijkheden, niet naar beperkingen. Daarbij houd ik sterk rekening met de loyaliteit van kinderen naar hun ouders.

De (emotionele) veiligheid van het kind staat altijd voorop. Mijn doel is zoveel mogelijk lijntjes met elkaar te verbinden. Daarbij werk ik volledig transparant met de ouders en de jeugdbescherming samen.

Geweldloos verzet

Als je de grip op je kind lijkt te verliezen, wordt opvoeden heel zwaar. Een kind dat alleen nog maar tegen je schreeuwt of weigert om naar school te gaan. Wanneer je het gevoel krijgt dat je slecht behandeld personeel bent in je eigen huis of geen idee hebt wat je kind doet als het niet thuis is, dan is het tijd voor een nieuwe stap.

Geweldloos verzet helpt de negatieve interactie tussen ouder en kind (10-18 jaar) te doorbreken. De methode leert je als ouder weer in je kracht te staan. Met heldere en duidelijke interventies coach ik ouders naar een warm contact met hun kind. De kinderen die bovenstaand gedrag vertonen, doen dat vaak vanuit angst, agressie of onzekerheid. Ouders verzetten zich tegen dit gedrag. Fysiek geweld of dreigende woorden werken vaak juist averechts. Geweldloos verzet leert ouders standvastig te blijven en stelling te nemen. Rustig en daadkrachtig. De focus ligt op het veranderen van het gedrag van de ouders, in plaats van dat van het kind. Vanuit rust en warmte, kan makkelijk worden gewerkt aan een warme band tussen ouder en kind.

Tijdens het kennismakingsgesprek kan ik meer vertellen over deze methode en de gewenste uitkomst ervan.

Online coaching

Naast begeleiding aan huis, verzorg ik ook steeds meer coaching online. Dit kan voorlichting zijn op het gebied van AD(H)D of ASS, maar ook persoonlijke begeleiding. Sommige ouders voelen zich prettiger bij deze laagdrempelige manier van contact hebben.