Voor wie

Ouders 

Kinderen opvoeden is één van de moeilijkste en verantwoordelijkste taken die er zijn. Er is geen handboek voor en iedereen moet zijn eigen weg vinden. Maar soms is deze zoektocht meer een survivaltocht. Wanneer je met je handen in het haar zit, vol vragen en onbegrip, kan Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching je ondersteunen. Samen vinden we de juiste weg naar een gezin met meer balans, acceptatie en veiligheid.

Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching biedt:

 • Anonieme begeleiding zonder tussenkomst van overheidsinstanties
 • Ambulante ouderbegeleiding i.c.m. ASS en ADHD (ambulant: in de thuissituatie);
 • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling;
 • Begeleide omgang
 • Geweldloos verzet om het tij te keren;
 • Online opvoedcoaching.

Na een kennismaking maken we samen een plan van aanpak. Welke problematiek speelt er? Wat is je hulpvraag? Als ervaringsdeskundige leef ik me in in jullie situatie en tijdens de behandeling sta ik naast je. Ik kijk mee over je schouder, adviseer je onderweg en coach je, met je gezin, richting de finish.

Het aanbod kan worden vergoed als u in aanmerking komt voor een beschikking vanuit de gemeente, een bepaling van de Jeugdbescherming of een verwijzing van de huisarts.

Zonder verwijzing is mijn uurtarief 82,50 Euro (incl. btw, reiskosten en reistijd).

Lees hier meer over op de pagina ‘Tarieven’

Samenwerking

Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching is aangesloten bij Koel & Co. Dit is een coöperatie van ZZP’ers die werkzaam zijn binnen de jeugdhulp & jeugdzorg.
Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching werkt nauw samen met de regiebehandelaar vanuit Koel & Co. en Koel Jeugdzorg. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw gezin. Jij houdt zoveel mogelijk de regie. Een regiebehandelaar heeft een universitaire opleiding afgerond op zijn of haar vakgebied.  Dit kan een psycholoog, orthopedagoog of arts zijn.

Aanmelden

Je kunt je zonder verwijzing aanmelden bij Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching. De kosten zijn €82,50 per uur (inclusief reistijd en btw). Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de gemeente is een beschikking nodig vanuit het sociale wijkteam (jeugd/wmo), een bepaling vanuit de jeugdbescherming of een verwijzing van de huisarts.

Ik ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ.

Verwijzer

Verwijzers

Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching biedt diverse vormen van coaching en begeleiding voor gezinnen met uiteenlopende problematiek. Waaronder:

 • Ambulante ouderbegeleiding i.c.m. ASS en ADHD (ambulant: in de thuissituatie);
 • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling;
 • Begeleide omgang
 • Geweldloos verzet/Verbindend Gezag
 • Online opvoedcoaching.

 Visie

Ik heb 12 jaar ervaring als hulpverlener. Mijn overtuiging is dat iedereen in staat is om zijn gedrag te kunnen veranderen. Ik geloof in het uitdragen van het vertrouwen in het veranderingsproces, positieve woorden uitspreken en betekenis geven aan het verhaal. Gezinnen staan onder grote druk in deze huidige maatschappij. Het gezin verbinden met hun eigen krachten en het netwerk is essentieel. Met name als het gaat om het continueren van de effectieve veranderingen binnen het cliëntsysteem.  Ik werk samen met ouders én hun kinderen aan een situatie waarin meer balans, rust en veiligheid is ontstaan. Ouders kunnen uiteindelijk zelf weer de regie in handen nemen.

Samenwerking

Naast mijn samenwerking met het gezin, werk ik altijd met een regiebehandelaar samen. Dat kan een (GZ-)psycholoog zijn, een orthopedagoog of een andere arts. Ik stem de aanpak af op de hulpvraag van de ouders en het kind, in goed overleg met de regiebehandelaar. Ik begeleid gezinnen in de vertrouwde thuissituatie.

Aanmelden

Ouders kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching. Wanneer zij in aanmerking willen komen voor vergoeding, dan is een beschikking nodig vanuit het sociale wijkteam (jeugd/wmo), een bepaling vanuit de jeugdbescherming of een verwijzing van de huisarts.

Ik ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ.

probleemgedrag kind in context