Geweldloos verzet

Geweldloos verzet helpt de negatieve interactie tussen ouder en kind te doorbreken. Als ouder kom je weer in je kracht te staan.

Mijn methode

De methode die ik hanteer bij Geweldloos Verzet is vooral gericht op ouders. Met heldere en duidelijke interventies coach ik hen naar een warm contact met hun kind. Als je de grip op je kind lijkt te verliezen, wordt opvoeden heel zwaar. Wanneer je een kind hebt dat alleen nog maar tegen je schreeuwt of weigert om naar school te gaan. Wanneer je het gevoel krijgt dat je slecht behandeld personeel bent in je eigen huis of geen idee hebt wat je kind doet als het niet thuis is, dan is het tijd voor een nieuwe stap. De kinderen die bovenstaand gedrag vertonen, doen dat vaak vanuit angst, agressie of onzekerheid. Ouders verzetten zich hier tegen, maar fysiek geweld of dreigende woorden werken vaak juist averechts. Geweldloos verzet leert ouders standvastig te blijven en stelling te nemen. Rustig en daadkrachtig. De focus ligt op het veranderen van het gedrag van ouders, in plaats van dat van het kind. Vanuit rust en warmte kun je werken aan een warme band tussen ouder en kind. Tijdens het kennismakingsgesprek vertel ik meer over deze methode en de gewenste uitkomst ervan.

Waarom Nieuwe Autoriteit?

Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit is een opvoedmodel dat in de jaren ’90 is ontwikkeld door Professor Haim Omer, Hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv. Het model is gebaseerd op veilige verbinding. Dit is het gegeven dat kinderen zich aan de ene kant vrij moeten kunnen ontwikkelen en zelf ervaringen moeten kunnen opdoen, terwijl ze aan de andere kant regels en structuur nodig hebben om op de juiste koers te blijven. De methode richt zich op het doorbreken van een verstoorde machtsverhouding tussen ouder en kind. Het gaat er vooral om dat ouders en opvoeders ander gedrag aanleren. Buitensporig gedrag van kinderen resulteert vaak in negatieve, boze reacties van ouders. Dit verzet werkt vaak averechts. Bij Geweldloos Verzet durven ouders volhardend te zijn en hun grenzen te stellen. De houding is gericht op contact en samenwerken met het kind, niet om macht. Het besef dat je geen controle hebt over het gedrag van een ander, maar het wel positief kunt beïnvloeden is leidend. 

De pijlers van Geweldloos Verzet

De methode draait om de uitgestelde reactie van ouders. Het ijzer smeden als het koud is, eigenlijk. Dit zijn de belangrijkste pijlers: 

  • Ouderlijke aanwezigheid: weerstand bieden door er te zijn
  • De-escalatie: voorkomen dat de situatie escaleert
  • Support: steun vinden en steun bieden
  • Verzet: standvastig blijven
  • Herstel van relaties: verzoening
gezinscoaching, geweldloos verzet

Veel ouders zijn op zoek naar een handleiding of training om het gedrag van hun kind positief te beïnvloeden. Ik kan jullie begeleiden in dit traject. Meer over de methode lees je hier. 

Geweldloos Verzet in de praktijk

Bekijk voor meer informatie over Geweldloos Verzet deze video (in het Engels).

Tarieven Geweldloos Verzet

Begeleiding bij Geweldloos Verzet kan met een verwijzing vanuit de gemeente. jeugdbescherming of (huis)arts. In de regio’s Alkmaar, Schagen en Westfriesland ben ik ook inzetbaar via Koel & Co en Koel Jeugdzorg. Begeleiding via een verwijzing wordt altijd vergoed. Wil je liever begeleid worden zonder dat huisarts, jeugdzorg of andere overheidsinstanties daarvan op de hoogte zijn, dan werk ik ook zonder verwijzing. Anoniem. Het tarief voor Geweldloos Verzet en andere zorg is dan € 85,- per uur, inclusief btw en reiskosten.

Locaties Geweldloos Verzet

Als ambulant begeleider kom ik bij gezinnen thuis. Ik kan jullie dus begeleiden in de eigen veilige thuissituatie. Is deze situatie niet veilig of hebben jullie andere wensen, dan kunnen we deze bespreken tijdens het kennismakingsgesprek.