Visie & werkwijze

Teamwerk in opvoeding

Ouders hebben zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen, maar soms is het nodig dat ik ze even overneem. Ondertussen coach ik jullie terug naar een situatie waarin meer balans is. Mijn netwerk in hulpverleningsland is groot. Ik werk dan ook altijd samen met regiebehandelaars. Vanuit de verbinding van een opvoedteam kunnen we gezinnen de best mogelijke zorg en begeleiding bieden. En zodra het mogelijk is, krijg je de regie weer terug over je gezin en je leven. Zo kunnen jullie als gezin verder bouwen aan de toekomst.

Jullie plan

Na een klikgesprek en een intakegesprek komt er binnen 6 weken een plan op tafel.

In dit korte overzichtelijke plan zijn 3 of 4 concrete en werkbare doelen gesteld, in samenspraak met de ouders, die binnen 6 maanden behaald kunnen worden.

Ik werk met een digitaal client dossier ‘Zilliz’ wat jullie ten alle tijden kunnen inzien, extra beveiligd is en waarin ik rapporteer. Vanaf 16 jaar ben je zelf eigenaar van dit dossier. Jongeren en ouders kunnen de rapportage zelf aanvullen en communiceren via dit praktische programma.

rapportage toevoegen
samenwerken open en eerlijk

Open en eerlijk

Tijdens de kennismaking ga ik eerst op zoek naar die klik. Die is belangrijk voor een goede samenwerking. Tijdens het gesprek is mijn intuïtie leidraad, maar vraag ik veel door. Als ouder moet jij je gehoord en gezien voelen. Als het nodig is, worden ook lastige onderwerpen ter sprake gebracht, zoals onveiligheid thuis en schadelijk gedrag. Openheid en eerlijkheid zijn belangrijk, maar altijd op een respectvolle manier. De situatie is tenslotte al uitdagend genoeg.

Doel voor ogen

Wanneer we het probleem goed inzichtelijk hebben, gaan we samen bepalen aan welke doelen we gaan werken de komende 6 tot 8 weken. Ik kan snel meedenken over mogelijke oplossingen en te nemen stappen. Tijdens het oefenen met de doelen is jouw eigen tempo leidend. In het traject is alle ruimte voor jouw feedback. Jouw kwaliteiten en krachten en die van je partner en kinderen zijn de drijfveer van de behandeling. Met mijn helikopterview houd ik het grotere plaatje in het oog.

Oud en nieuw gedrag

Het is belangrijk dat jij als ouder weer in je kracht komt te staan. Daarom onderzoeken we eerst welke opvoedvaardigheden je al bezit. Deze gaan we versterken. In het begin van het traject is er veel ruimte voor observatie. Ik geef terug wat ik zie aan ingesleten gezinspatronen. Wanneer patronen inzichtelijk zijn, kun je ze doorbreken wanneer dat gewenst is. Met het hele gezin gaan we oefenen met nieuw gedrag. Ik wil samen met jullie een gezond opvoedklimaat creëren, waarbinnen de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

psyche educatie spellen
psyche educatie spellen

Schaalvragen

Als het gaat om gedragsverandering kan het helpend zijn om met schaalvragen te werken, bijvoorbeeld:

‘Als je een thema als rust en structuur tijdens het ochtendprogramma een cijfer zou moeten geven van 0 t/m 10, 1 is slecht en 10 is perfect, welk cijfer zou je dat nu geven?’
Stel dat de ouder het cijfer 4 geeft, dan vraag ik: ‘naar welk cijfer wil je toe?’
Een voldoende van 5,5 is zeker haalbaar. Vanuit de 5,5 kun je naar een 5,7 gaan daarna naar een 6,0. Dit hangt sterk af van de wens, de beleving, de mogelijkheden en de betekenis van het cijfer. Dit verschilt per persoon.

Benadering

De benadering van Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching is er een van samenwerking. Wat houdt deze samenwerking dan in?

Ik beschouw lastige situaties als een uitdaging. Ouders komen zelf tot het bedenken van oplossingen, mede doordat ik hen bevraag op verschillende gebieden. Ik krijg informatie van ouders als het gaat over hun netwerk, middelen, steunbronnen en hun eigen gezin van herkomst. We bespreken lastige situaties voor en na, zodat we hier samen wijzer van worden en oefenen samen nieuw gedrag. De gewenste veranderingen brengen we duidelijk in beeld. Ik werk met beeldend materiaal, zoals spellen, korte filmpjes, schema’s en uitgewerkte gedragsoefeningen.

 

Wanneer kan ik niet helpen?
Als er sprake is van een: acute crisissituatie, een vechtscheiding die op de voorgrond staat, hoge mate van suïcidaliteit, geweld of een alcohol- of drugsverslaving. Neem in dat geval contact op met de huisarts om met jou te zoeken naar een passende vorm van hulp.