Autisme begeleiding

Samen met kinderen en hun ouders op zoek naar antwoorden en handvatten bij het omgaan met autisme binnen het gezin. 

Autisme, wat is het?

Autisme, ook wel ASS (wat staat voor Autisme Spectrum Stoornis) is een verzamelnaam voor verschillende gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid in de sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. Mensen met autisme hebben vaak problemen met sociale contacten en het verwerken van informatie en opdrachten.

Autisme, ADHD, PDD NOS of Asperger

De naam Autisme Spectrum Stoornis zegt het al: autisme is een grote paraplu waaronder verschillende stoornissen vallen die allemaal nét even andere kenmerken hebben. Zo zijn PDD NOS en Asperger stoornissen die ook onder de naam ASS vallen. ADHD en Autisme overlappen voor een deel als het gaat om gedragskenmerken. Toch zijn het verschillende stoornissen. Wel zien we dat Autisme en ADHD opvallen veel samen voorkomen. Je hebt dan zowel ASS als ADHD, waarbij niet altijd duidelijk is welk gedrag waardoor wordt veroorzaakt.

Diagnose bij Autisme

Ik ben geen arts die diagnoses mag stellen. Ik heb me gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en gezinnen waarin ASS een grote rol speelt. De diagnose Autisme kan en mag alleen worden gesteld door een psychiater of GZ-psycholoog. Vermoed je ASS bij je kind? Neem dan contact op met de huisarts.

Meer informatie over ASS lees je hier.

 

 

Autisme begeleiding aan huis

ASS zorgt vaak voor disbalans in de gezinssituatie. Ongeacht of het bij kinderen of bij hun ouders speelt. De persoon met Autisme spiegelt vaak de onderliggende onvrede die niet uitgesproken wordt, maar wel duidelijk wordt gevoeld. Vaak kunnen mensen met ASS niet liegen of zich anders voordoen thuis. De andere gezinsleden (neurotypische ofwel doorsnee mensen) ervaren dat ze zich vaak moeten aanpassen aan de persoon met Autisme. Ouders voelen druk, machteloosheid en krachteloosheid en branden steeds meer op. Hoe kom je als ouder weer in je kracht? Hoe ga je toekomstgericht om met de situatie? Autisme gaat niet over. Wel kunnen we er voor zorgen dat het beter hanteerbaar wordt binnen het gezin.

Ieder gezin is anders en Autisme heeft een breed spectrum, waardoor er geen kant-en-klare gebruiksaanwijzing voorhanden is. Samen gaan we goed naar het gezin kijken en leren we andere betekenissen te geven aan het ‘storende’ gedrag. Persoonlijk vind ik het interessant om iedere keer weer opnieuw het wiel uit te vinden met ouders en hun gezin. Wat werkt voor deze persoon? Waar loopt hij meer op vast?

Voorbeelden van problemen bij Autisme

 • Het kunnen inleven in een ander. Beseffen dat die ander ook een innerlijke beleving heeft.
 • Moeite met overgangen binnen de dag of in verschillende situaties.
 • Er is sprake van overgevoeligheid voor geluid of smaak of op het gebied van zicht.
 • Niet kunnen komen tot organiseren of plannen of juist vastlopen in het uitvoeren.
 • Begrijpen van taal, nuances en grapjes.

 

Voorbeelden van begeleiding bij autisme

 • Gedrag vertalen/ondertiteling geven
 • Psycho educatie geven: kennis van en ervaring met autisme overdragen
 • Opvoedondersteuning bieden op het gebied van begrenzen, instrueren, etc. 
 • Onderzoeken wat er achter het gedrag zit van de persoon met ASS
 • Wat heeft de persoon met ASS op school, tijdens sport of thuis nodig om te kunnen functioneren?
 • Adviseren over een passende behandeling
 • Samenwerken met scholen en andere disciplines
begeleide omgang, autisme begeleiding

Autisme begeleiding: mijn methode

Als je als gezin vast komt te zitten in patronen en interacties die voor alle gezinsleden moeilijk zijn en zwaar voelen, wat maakt het dan weer lichter? Ik help jullie bij het opdoen van kennis en. We wisselen verhalen uit, oefenen met nieuw gedrag, doen nieuwe ideeën op en experimenteren met strategieën. Hierbij werk ik voornamelijk met ‘Geef me de 5’. Deze praktische en heldere methode is vaak goed te integreren binnen familiesystemen. Het helpt de rust binnen het gezin terug te brengen, terwijl degene met autisme zich tegelijkertijd volop kan ontwikkelen.

Meer over Geef me de 5.

 

Tarieven autisme begeleiding

Begeleiding bij Autisme kan met een verwijzing vanuit de gemeente, jeugdbescherming of (huis)arts. In de regio’s Alkmaar, Schagen en Westfriesland ben ik ook inzetbaar via Koel & Co en Koel Jeugdzorg. Begeleiding via een verwijzing wordt altijd vergoed. Wil je liever begeleid worden zonder dat huisarts, jeugdzorg of andere overheidsinstanties daarvan op de hoogte zijn, dan werk ik ook zonder verwijzing. Anoniem. Het tarief voor Autisme begeleiding en andere zorg is dan € 85,- per uur, inclusief btw en reiskosten.

Locaties Autisme begeleiding

Als ambulant begeleider kom ik bij gezinnen thuis. Ik kan jullie dus begeleiden in de eigen veilige thuissituatie. Is deze situatie niet veilig of hebben jullie andere wensen, dan kunnen we deze bespreken tijdens het kennismakingsgesprek.