Voor ouders

 

 • Anonieme ouderbegeleiding in de thuissituatie zonder verwijzing
 • Online ouderbegeleiding & Coaching (via Zoom of Teams)
 • Ouderbegeleiding in de thuissituatie (Austisme/ADHD bij ouder of kind)
 • Intensieve Gezinsbehandeling in de thuissituatie
 • Begeleide omgang op een gewenste locatie
 • Geweldloos Verzet/Verbindend Gezag in de thuissituatie

Voor verwijzers

 • Ambulante ouderbegeleiding (Austisme/ADHD bij ouder of kind)
 • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling – IAG
 • Begeleide omgang
 • Geweldloos Verzet/Verbindend Gezag
probleemgedrag kind in context

Wanneer opvoeden overleven wordt, is het tijd voor een hulplijn. Grandia Gezinsbegeleiding en Coaching geeft je die hulplijn door middel van ouderbegeleiding en gezinsbehandeling. Een weg terug naar warm en positief contact met je kind. Verbinding en begrip binnen het gezin. Ik, Daisy Grandia, sta als doortastende professional én ervaringsdeskundige naast de ouders. Samen met hen onderzoek ik de mogelijkheden om het thuis weer leefbaar, gezelliger en rustiger te maken. Ik combineer ouderbegeleiding en gezinsbegeleiding ook met Geweldloos verzet/Verbindend Gezag als dat nodig is. Op afstand kan ik ook veel voor het gezin betekenen middels beeldbellen via verschillende platformen.

Mijn overtuiging is dat iedereen in staat is nieuw gedrag aan te leren. Zowel jong als oud. Daarmee is verandering in gezinnen altijd mogelijk. De problemen van kinderen staan nooit op zichzelf. Ze worden gevormd vanuit een bredere context in de situatie waarin ze opgroeien. Als betrokken en daadkrachtige coach en begeleider werk ik samen met het hele gezin aan de situatie. In de eigen, vertrouwde thuissituatie. We onderzoeken de gezinspatronen die ontstaan zijn en ontdekken waar we die kunnen ombuigen. We versterken de opvoedvaardigheden die er zijn. We leren samen nieuw gedrag door te oefenen en deze situaties na te bespreken.. Als ouder houd je zoveel mogelijk zelf de regie en leer je weer in je kracht te staan. Ik sta langs de zijlijn en coach jullie als team naar de finish: een gezin waar weer sprake is van warmte, verbinding en gezellige momenten samen .

Via Koel & Co (Zorgcoorperatie van zzp’ ers) en Koel Jeugdzorg (Jeugdzorg & JGGZ) ben ik inzetbaar in Noord-Holland. Bent u hoofdaannemer in West Friesland? Dan kunt u mij inhuren middels onderaannemerschap. Dit kan rechtstreeks of via Koel jeugdzorg.

Wilt u als ouder zonder verwijzing meteen geholpen worden? Kijk dan op de pagina Tarieven voor verdere info. 

Ik werk in de volgende gemeenten:

 • Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo
 • Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Drechterland, Stede Broec
 • Schagen

Privacy / beroepscode / klachten:

Grandia Gezinsbegeleiding & Coaching houdt zich aan de beroepscode zoals opgesteld door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Heeft u een klacht? Dan hoop ik dat u hiermee naar mij komt, zodat we er samen uit kunnen komen. Het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan u desgewenst kosteloos helpen bij klachten. Een vertrouwenspersoon van het AKJ luistert naar uw verhaal, geeft u informatie en advies om problemen op te lossen of een klachtenbrief te formuleren. Het AKJ is te bereiken op 088 – 555 1000. Meer informatie op www.akj.nl. Mocht u toch van mening zijn dat uw klacht niet goed behandeld wordt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke externe klachtencommissie via www.erisietsmisgegaan.nl.
Bij Grandia Gezinsbegeleiding & Coaching staat uw privacy hoog in het vaandel. Zie hier voor de privacyverklaring.
Verder houdt Grandia Gezinsbegeleiding zich aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Zie hier voor het afwegingskader.

klachten beroepscode

Partijen waar ik mee samen werk

 

Neem contact op met Grandia Gezinsbegeleiding & coaching

KvK-nummer: 62993658

BTW-nummer: NL002096032B54