Gezinsonderzoek

Met een gezinsonderzoek maken we samen een volledige blauwdruk van het gezin die als basis dient voor iedere vervolgstap in de begeleiding.

Het nut van gezinsonderzoek

Het gezinsonderzoek is een zeer uitgebreide versie van een intake. Tijdens de gesprekken komt er veel informatie boven water, wat helpt om een meer samenhangend beeld te krijgen van het ‘probleem’. Van jullie situatie. Het gezinsonderzoek vormt de start van het verdere proces met mij als hulpverlener. Het kan ook zo zijn dat jullie liever met een systeemtherapeut verder willen. Deze blauwdruk dient dan als basis voor het vervolg van jullie gezinsbegeleiding. 

Soms wil de jeugdconsulent of jeugdhulpverlener van een wijkteam meer informatie over een gezin, maar heeft hij/zij de tijd en de mogelijkheid niet om dit onderzoek zelf uit te voeren. Grandia Gezinsbegeleiding en Coaching kan dan worden ingezet om dit op te pakken.

Het gezinsonderzoek is een interessant en dynamisch onderzoek van ongeveer 5 à 6 sessies. Mijn samenwerking met de ouders staat centraal. Deze gestructureerd en methodische vorm van onderzoek levert mooie en vooral verhelderende gesprekken op. Meestal voer ik 3 gesprekken met ouders en 2 tot 3 gezinsgesprekken, waarbij de kinderen ook meepraten. 

De geïdentificeerde cliënt

De ‘geïdentificeerde client’; het klinkt als de zondebok. Hiermee bedoelen we het gezinslid dat door de andere gezinsleden wordt gezien als degene die ziek is, destructief gedrag laat zien, opstandig is of op een andere manier niet meewerkt. Vaak worden de symptomen die dit gezinslid vertoont onbedoeld en onbewust in stand gehouden omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. Deze symptomen, die als hinderlijk en zorgelijk worden ervaren, kunnen het ongezonde deel van het gezinsfunctioneren laten zien. Patronen in gezinnen zijn vaak hardnekkig: wéér dezelfde ruzie! We begrijpen elkaar gewoon niet. Waarschijnlijk herken je dit wel. Wat doe je er aan?

Onderzoeksvragen in het gezinsonderzoek

  • Wat is jullie kracht? Hoe werken jullie samen?
  • Hoe gaan jullie met elkaar om in het gezin?
  • Hoe zien jullie het ouderschap?
  • Wat hebben jullie samen meegemaakt als gezin? Heeft dit de onderlinge relatie beïnvloed?
  • Hoe heb je, als ouder, het gezin van herkomst beleefd?
  • Welke ’tegeltjes’ hingen vroeger bij jullie aan de wand? Waarom? 
Ouderbegeleiding, gezinsonderzoek