Voor verwijzers

Verwijzer

Verwijzers

Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching biedt diverse vormen van coaching en begeleiding voor gezinnen met uiteenlopende problematiek. Waaronder:

 Visie

Ik heb 12 jaar ervaring als hulpverlener. Mijn overtuiging is dat iedereen in staat is om zijn gedrag te kunnen veranderen. Ik geloof in het uitdragen van het vertrouwen in het veranderingsproces, positieve woorden uitspreken en betekenis geven aan het verhaal. Gezinnen staan onder grote druk in deze huidige maatschappij. Het gezin verbinden met hun eigen krachten en het netwerk is essentieel. Met name als het gaat om het continueren van de effectieve veranderingen binnen het cliëntsysteem.  Ik werk samen met ouders én hun kinderen aan een situatie waarin meer balans, rust en veiligheid is ontstaan. Ouders kunnen uiteindelijk zelf weer de regie in handen nemen.

Samenwerking

Naast mijn samenwerking met het gezin, werk ik altijd met een regiebehandelaar samen. Dat kan een (GZ-)psycholoog zijn, een orthopedagoog of een andere arts. Ik stem de aanpak af op de hulpvraag van de ouders en het kind, in goed overleg met de regiebehandelaar. Ik begeleid gezinnen in de vertrouwde thuissituatie.

Aanmelden

Ouders kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Grandia Gezinsbegeleiding en -coaching. Wanneer zij in aanmerking willen komen voor vergoeding, dan is een beschikking nodig vanuit het sociale wijkteam (jeugd/wmo), een bepaling vanuit de jeugdbescherming of een verwijzing van de huisarts.

Ik ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ.

probleemgedrag kind in context