Intensieve ambulante ouderbegeleiding

Gezinnen die het écht moeilijk hebben, help in met een intensief traject weer op de rit, zodat de kinderen thuis kunnen blijven wonen. 

Mijn methode

IAG gaat ervanuit dat iedereen in staat is nieuw gedrag aan te leren. Verandering in gezinnen is altijd mogelijk en de problemen van kinderen staan nooit op zichzelf. Hun gedrag heeft vaak te maken met wat er gebeurt in hun omgeving.

Een traject duurt meestal 6 tot 12 maanden, waarbij ik gemiddeld 2 keer per week langskom. IAG is ontwikkeld om gezinnen te helpen die het écht moeilijk hebben. Het doel is de kinderen thuis te laten wonen en hun gedragsproblemen te verminderen. Als hulpverlener sta ik zoveel mogelijk naast en niet tegenover jullie als ouders. We gaan het samen doen. Jullie leren weer in je kracht te staan en je mogelijkheden te benutten zoals jullie netwerk. Na de periode van intensieve begeleiding, is het de bedoeling dat ik niet meer nodig ben. Dat jullie het zelf weer de regie hebben. Er is nieuw gedrag aangeleerd en eigen gemaakt. Er is veel meer zelfvertrouwen en dat is een goede basis.

Na een eindevaluatie nemen we afscheid. Ik geef dan altijd een korte, persoonlijke handleiding mee voor jullie eigen gezin: Samen verder. Hierin staan jullie krachten en valkuilen nog eens beschreven, maar ook welke oefeningen hebben gewerkt en wat jullie opnieuw heeft verbonden. Altijd fijn voor tijdens mindere dagen. Die heeft ieder gezin tenslotte!

Tarieven Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling gebeurt eigenlijk alleen via verwijzing vanuit de gemeente, jeugdbescherming of (huis)arts. In de regio’s Alkmaar, Schagen en Westfriesland ben ik ook inzetbaar via Koel & Co en Koel Jeugdzorg. Begeleiding via een verwijzing wordt altijd vergoed.

Locaties Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Als ambulant begeleider kom ik bij gezinnen thuis. Ik kan jullie dus begeleiden in de eigen veilige thuissituatie. Is deze situatie niet veilig of hebben jullie andere wensen, dan kunnen we deze bespreken tijdens het kennismakingsgesprek.